Wanneer een septische put of een beerput ledigen?

Wanneer je een septische put of een beerput hebt, is het belangrijk om deze om de zoveel tijd te ledigen. Dit heeft alles te maken met het feit dat je het geheel optimaal wilt laten functioneren. Wanneer je er niet tijdig voor kiest om een beerput of een septische put te ledigen, dan krijg je te maken met problemen. Vandaar dat we bij deze dieper ingaan op alles wat je moet weten over het ledigen van de beerput of de septische put.

Hoe werken een septische put en beerput precies?

werking beerput

Laten we om te beginnen even kort kijken naar hoe een septische put en een beerput precies werken.

In de basis is het doel van zowel een septische put als ook een beerput om afvalstoffen uit afvalwater op te vangen. Het is een manier om afvalwater te zuiveren. Na verloop van tijd stapelt de hoeveelheid afvalstoffen zich steeds iets verder op. Bacteriën doen hun uiterste best om het te ontleden en te verminderen. Echter is dit niet voldoende om volledig te verdwijnen. Naarmate de weken, maanden en jaren zich opstapelen, ontstaat er daarom ook een opstapeling van afvalstoffen. In de praktijd leidt dit tot een soort sliblaag.

Vroeger gebruikte men de septische put en de beerput vooral voor woningen die niet op de rioleringen waren aangesloten. Vandaag de dag zie je de septische put echter ook verplicht bij nieuwbouwwoningen in bijvoorbeeld België.  

Wat is het verschil tussen een septische put en een beerput?

Een septische put en een beerput zijn niet compleet hetzelfde. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van het precieze onderscheid tussen beiden. Dit staat namelijk ook in verband met de frequentie waarmee je een septische put en een beerput moet ledigen. Laten we daarom de belangrijke verschillen er even bij pakken:

  • Aansluiting op rioleringsnet: Een septische put is in de basis aan te sluiten op het rioleringsnet. Een septische put vangt namelijk water met afvalstoffen op in een speciaal compartiment. Hier krijgen de afvalstoffen de kans om te zinken naar de bodem. Vrij hoog in dit compartiment zit dan een opening die het water door laat lopen. Gezien de afvalstoffen dus naar de bodem zinken, blijven deze in de ruimte achter. Ze vormen een steeds hoger stijgende sliblaag. Een beerput is daarentegen niet aangesloten op het rioleringsnet. Deze vangt ook afvalstoffen op, maar laat deze gewoon de bodem inzinken. De vaste delen blijven achter, terwijl het water de bodem in dringt.

  • Type aanvoer: Het type aanvoer verschilt tussen een septische put en een beerput. Een beerput is namelijk puur aangesloten op het afvoer van een toilet. Hierdoor vangt een beerput voornamelijk ontlasting, urine en spoelwater op. Deze afvalstoffen stapelen zich dan steeds iets verder op, terwijl ze tegelijkertijd ook rotten. Bij een septische put komen er in potentie twee verschillende soorten afvalwater samen. Het ene type aanvoer is dan zwart afvalwater, wat van het toilet afkomt. Het andere type afvalwater is grijs afvalwater, ook wel huishoudelijk afvalwater genoemd.

  • Type materiaal: Daarnaast bestaan een beerput en een septische put niet uit hetzelfde materiaal. Een beerput is vaak gewoon een gat in de grond. Je moet dit dan ook zien als een uitholling van de bodem. Dit maakt het makkelijker voor het water om in de bodem te verdwijnen. Een septische put werkt dus iets anders, waardoor het niet de bedoeling is dat het water bij de afvalstoffen blijft. Het water moet een compartiment verder geraken. Bijvoorbeeld om richting het riool te stromen. En dus is een septische put vaak gemaakt van beton of kunststof.
  • Snelheid afbraak: In een septische tank worden de afvalstoffen wat sneller op een natuurlijke wijze afgebroken door de aanwezige bacteriën. Deze bacteriën zorgen ervoor dat het aanwezige afval verandert in zaken als gas, water en slijk. Bij een beerput gaat dit minder snel, waardoor deze dus sneller vol raakt.
  • Capaciteit: Zo belanden we direct aan bij het volgende punt; de capaciteit. Zoals gezegd breekt een septische put de afvalstoffen dus wat sneller af. Hierdoor neemt de sliblaag minder snel toe in omvang dan de hoeveelheid afval in een beerput. Zodoende raakt een beerput dus ook een stuk sneller vol. Met betrekking tot de frequentie van het ledigen, gaat dit zeker relevant zijn.
  • Frequentie van ledigen: Een septische put heeft in de basis dus een grotere capaciteit dan een beerput. Dit betekent automatisch dat het vaker nodig gaat zijn om een beerput te ledigen. Deze raakt simpelweg sneller vol. Op een gegeven moment is er dan geen ruimte meer om de afvalstoffen nog kwijt te kunnen.

Al met al lijken een beerput en een septische put dus wel op elkaar. Het zijn enkele subtiele verschillen die voor onderscheid tussen beide opties zorgen. Voordat we kijken naar hoe vaak je een septische put en een beerput moet ledigen, kijken we nog even naar waarom dit nu zo belangrijk is.

Waarom tijdig een septische put of beerput ledigen?

Bij beide typen putten is het belangrijk om je aan de juiste frequentie van ledigen te houden. Doe je dit namelijk niet, dan vinden er een aantal ontwikkelingen plaats. Ontwikkelingen die in potentie voor problemen gaan zorgen. Uiteraard zit je daar niet op te wachten. Vandaar dat de volgende redenen doorslaggevend zijn wat het tijdig ledigen van een septische put of beerput betreft:

  • Onder controle houden sliblaagvorming: Zeker in de septische put is het belangrijk om de sliblaagvorming onder controle te houden. Onder invloed van de aanwezige bacteriën begint het slijk zich in deze septische put namelijk op te stapelen. Het wordt steeds hoger. Op een gegeven moment komt dit tot aan de opening waar het vloeibare afvalwater doorheen moet. Dit is niet de bedoeling. Zelfs voordat het zo hoog is, blijven afvalstoffen steeds minder goed in de put achter. Het zorgt zo voor problemen.
  • Voorkomen verstopping: Door de stijging van de sliblaag is de kans steeds groter dat je te maken krijgt met een verstopping. Na verloop van tijd is deze namelijk zo hoog, dat de doorgang blokkeert. Het afvalwater inclusief afvalstoffen kan dan nergens meer naartoe. Een dergelijk scenario gaat voor een hoop onnodige hoofdpijn zorgen. Kies er daarom gewoon voor om de septische put en ook de beerput tijdig te ledigen.

Wanneer een septische put ledigen en wanneer een beerput ledigen?

Dan zijn we nu aanbeland bij de belangrijkste vragen; wanneer moet je een septische put ledigen en wanneer een beerput ledigen?

Laten we bij de beerput beginnen.

Wanneer een beerput ledigen?

Een beerput verwerkt dus alleen afvalstoffen die direct uit het toilet komen. Het is een combinatie van spoelwater, ontlasting en urine. Tezamen levert dit een steeds hoger wordende stapel met afvalstoffen op. Er komt dan een punt waarop de put helemaal vol zit. Hier wil je uiteraard niet op wachten. Voorkom verstoppingen door de beerput ruim op tijd te ledigen.

Belangrijk om daarbij in het achterhoofd te houden, is de samenstelling van het huishouden. Hoe meer mensen gebruikmaken van de beerput, hoe sneller je deze uiteraard moet legen.

Voor een gemiddeld huishouden van maximaal 3 of 4 personen geldt dat je de beerput om de 2 jaar moet ledigen. Dit is normaal gesproken voldoende om problemen te voorkomen.

ruimdienst

Wanneer een septische put ledigen?

We hebben intussen vastgesteld dat een septische put meer capaciteit heeft dan een beerput. Dit betekent automatisch ook dat het minder snel nodig is deze te ledigen. Daarbij is het wel extra belangrijk om dit tijdig te doen. Anders krijg je namelijk niet alleen problemen met de afvoer van je toilet, maar ook met de afvoer van bijvoorbeeld je douche.

Voor een gemiddelde gezinssamenstelling is het vaak mogelijk om de septische put om de 3 of 4 jaar te legen. Let daarbij dat dit wel sterk afhankelijk is van het gebruik en de grootte van de put. Probeer daarom het zekere voor het onzekere te nemen en uit te gaan van 3 jaar. Een jaarlijkse controle geeft een goede indicatie van waar je precies staat.

Meer info kan je vinden in dit artikel.

Wat kan ik zelf doen voor het onderhoud?

In sommige gevallen heeft men de wens om zelf met het ledigen van de beerput of septische put aan de slag te gaan. Echter is het sterk af te raden om dit zelf te doen.

Dit heeft alles te maken met de mogelijk aanwezige gassen in de beerput. Deze zijn in sommige gevallen namelijk gevaarlijk. Tegelijkertijd wil het geregeld voorkomen dat deze zwaarder dan lucht zijn, waardoor je ze pas opmerkt wanneer je de beerput ingaat. Er ontstaat dan een gevaarlijke situatie. Het is beter om het over te laten aan een professionele partij, zoals een ruimdienst.

Bij een septische put geldt in principe hetzelfde; ook deze dien je niet zelf te legen. Het leidt mogelijk tot beschadigingen en grote problemen. Probeer simpelweg niet te veel moeilijk afbreekbare producten in je huishouden weg te spoelen. Zo hou je de kans op een verstopping zo klein mogelijk. Veel meer kun je niet doen om jezelf het onderhoud zo makkelijk mogelijk te maken. De rest laat je over aan een ruimdienst.

Op zoek naar meer informatie over lokale ruimdiensten?